Alliance

МіО в сфері громадського здоров’я

Вниз Всі курси

Кваліфікаційний тест курсу.

Вопрос 1/30
Який із кроків не входить до етапу «Підготовка до проведення оцінки чисельності»?

Вкажіть індикатори наслідку (відзначте всі правильні відповіді):
А. % клієнтів, які повідомили про використання презервативу під час останнього статевого акту;
Б. % працівників комерційного сексу, які живуть з ВІЛ;
В. % клієнтів, які повідомили про використання стерильного інструментарію під час останньої ін'єкції;
Г. Кількість клієнтів, які отримують лікування на кінець періоду;

Польовий етап дослідження виконується:
Що з перерахованого не стосується моніторингу?
Що із переліченого НЕ є правилом для поширення інформації серед широкого кола потенційних зацікавлених осіб:
Дослідник отримав середнього розміру грант на вивчення взаємозв'язку між водопровідною водою, яка піддається фільтруванню в домашніх умовах, і діареєю серед дітей у трьох сусідніх містах в порівнянні з водопровідною водою. Всі три міста використовують одні і ті ж джерела води і фільтри. Який дизайн дослідження слід вибрати?
Дані щодо кількості протестованих клієнтів в проекті показують:
Яке з наведених питань НЕ підходить для тріангуляції?
Для моделювання захворювання, яке не формує імунітет (тобто особи, які видужали, можуть знову захворіти цією хворобою), краще обирати модель:
Чи правильним є твердження «Захворюваність окремих груп можна виявити лише за допомогою поточного статистичного дослідження»?
Дослідник хоче вивчити, чи мають жінки, які годували грудьми, менший ризик розвитку раку грудей. Донори хочуть отримати результати дослідження протягом 2-3 років. Який дизайн слід вибрати досліднику?
До завдань оцінки якості даних НЕ входить:
За близькістю контакту канали та джерела комунікації можна розділити на:
Що таке моніторинг?
Що із зазначеного НЕ є безпосереднім завданням моделювання?

Індикатор можна використовувати за наступних умов (оберіть всі правильні твердження):
А. Коли він має технічні переваги;
Б. Коли індикатор має чітке визначення;
В. Індикатор розроблений вперше для конкретного проекту/програми;
Г. Коли відсутні дані;
Д. Коли необхідно мати інструмент для вимірювання прогресу у досягненні цілей проекту/програми з плином часу.

Вкажіть вірний термін для наступного визначення: Позитивні або негативні, основні або вторинні триваючі кумулятивні ефекти від прямого чи опосередкованого виконання програм, які проявляються у змінах поширеності, кількості нових випадків захворювань, кількості смертей від хвороб, обумовлених захворюваннями.
Чи правильним є твердження: «При крос-секційному дизайні дослідження не можна порахувати захворюваність»?
Визначте, якого рівня проведення оцінки стосується твердження: «Відсоток чоловіків, які використовували презерватив під час останнього статевого акту із партнером»:
Прикладом оцінки результативності обраної форми та каналу комунікації є:
Чи правильним є твердження: «Рівень підготовки та обізнаність аудиторії обов’язково мають враховуватися при розробці комунікаційної стратегії»?
Індикатори процесу вимірюють:
Серед трьох основних етапів тріангуляції НЕМАЄ етапу:
Верифікація звітів ...
Чи правильним є твердження: «Система МіО в рамках національної програми боротьби з ВІЛ / СНІД обмежується епіднаглядом за випадками ВІЛ і оцінкою програм»?
Припущення, зроблене на підставі спостереження або умовиводу, що дозволяє робити прогнози, які можуть бути спростовані, називається:
Яке із зазначених тверджень може бути гіпотезою для дослідження?
На яке ОСНОВНЕ запитання відповідає оцінка?
Що з перерахованого не використовується при моніторингу внеску?
Проведення дослідження починається з:
Вітаємо! Ви завершили цей тест.
На жаль, Ви не пройшли цей тест.
Ваш результат: %