Alliance

Захист учасників дослідження

Вниз Всі курси

Кваліфікаційний тест курсу.

Вопрос 1/21

Усунення дітей від участі у дослідженнях, навіть з добрими намірами, можуть позбавити дітей потенційної користі від участі в дослідженні та зашкодити отриманню достатніх даних про ймовірний вплив лікарського засобу на дитину

Концепція індивідуальної справедливості передбачає, що для дослідника є допустимим пропонувати участь у потенційно корисних дослідженнях пріоритетним пацієнтам, а небажаних пацієнтів відбирати для досліджень із вищим ступенем ризику.

Яке твердження, із запропонованих нижче, стосовно запитів на фінансування Національними інститутами охорони здоров’я досліджень закордоном є НЕ ПРАВИЛЬНИМ?

Комісії з питань етики, проводячи огляд у різних географічних місцевостях та/або культурних контекстах, зобов’язуються:

Дослідження, що проводиться за участі в’язнів, потребує втручання Комісії з питань етики та схвалення Управління захисту людини у якості суб’єкта дослідження, аби засвідчити, що дане дослідження підпадає під допустимі категорії досліджень.

У яких випадках для дослідження за участі людей вимагається отримання дослідниками інформованої згоди?

Нормативні положення наполегливо рекомендують, але не вимагають надавати інформовану згоду мовою, зрозумілою суб’єкту дослідження.

Спеціальні вимоги щодо інформованої згоди в’язнів передбачають гарантію того, що участь у дослідженні не вплине на рішення комісії по умовно-достроковому звільненню.

Для проведення досліджень із залученням вагітних жінок необхідно виконати такі вимоги:

Після надання інформованої згоди, учасник зобов’язується приймати участь у дослідженні до його завершення

Зведення федеральних нормативних актів п. 46. т. 45 вимагає від федеральних управлінь та агенцій покладатись лише на Комісії з питань етики в оцінюванні ризиків, на які наражаються суб’єкти, в захисті від цих ризиків та у визначенні потенційної користі дослідження й важливості набутих знань.
Значущість Бельмонтського звіту полягає у тому, що:

Дослідження із залученням вагітних підлітків, що знаходяться у Центрі утримання неповнолітніх правопорушників, може бути проведене лише за умови, що:

Які три основні етичні принципи складають основу для нормативних положень Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб стосовно використання людини у якості суб’єкта дослідження (п.46. т. 45 Зведення федеральних нормативних актів)?

Яка з перелічених установ має повноваження на нормативні положення із захисту людини у якості суб’єкту дослідження, що проводяться за підтримки Національної служби з охорони здоров’я (PHS)?

Які з нижче наведених пунктів має бути усунуто чи зведено до мінімуму при плануванні дослідження?

Ризики суб’єкта дослідження передбачають:

Терапевтична омана – це схильність дослідника переоцінювати переваги дослідження в очах суспільства та хибно применшувати ризики на які наражається певний пацієнт.

Відповідно до нормативних положень, щоб дослідження було схваленим, участь у дослідженні має приносити значні блага окремо взятим суб’єктам дослідження.

Для того, аби дослідження вважалось етичним, необхідно повністю усунути ризики, на які наражаються учасники дослідження.

Яке з визначень найточніше описує клінічну еквіполентність?
Вітаємо! Ви завершили цей тест.
На жаль, Ви не пройшли цей тест.
Ваш результат: %